Pergoly, přístřešky a zastřešení

Každá námi vyhotovená hliníková konstrukce pergoly, přístřešku či zastřešení je tvořena na míru. Při realizaci počítáme s případným zasklením PHS v budoucnosti, a tak konstrukci umíme naprojektovat i následně vyhotovit.

Zpět o úroveň výše