Zasklení restaurace do stávajíci ocelové konstrukce

Před montáží / Po montáži

Zpět o úroveň výše